Bulan: Januari 2023

Nihayat Al-Arab fi Funun Al-Adab

Shihabuddin Abu Al-‘Abbas Ahmad bin Abd Al-Wahhab Al-Bakri Al-Nuwairi (677-732 H), ialah seorang sejarawan Mesir dan pegawai negeri Dinasti Mamluk Bahriyah. Sultan Al-Nashir Qalawun mengangkatnya sebagai pengawas tentara perbatasan Tripoli, kemudian juga sebagai pejabat Diwan Al-Insha. Ia terkenal karena mengompilasi ensiklopedi era Mamluk setebal 9000 halaman berjudul Nihayat Al-Arab fi Funun Al-Adab, yang berisi tentang zoologi, anatomi, kronologi, sejarah, geografi dan lain-lain. Al-Nuwairi menulisnya dengan ...

Read more

Wasith Kota Perdagangan dan Pusat Intelektual Daulah Umawiyah

Wasith merupakan salah satu kota penting yang dibangun pada masa Daulah Umawiyah. Kota ini tumbuh menjadi kota pusat perdagangan sekaligus pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Kota Wasith dibangun pada tahun 83 H/706 M oleh Hajjaj bin Yusuf al-Tsaqafi, seorang Gubernur Irak masa Kekhalifahan Umawiyah. Hajjaj juga merupakan komandan pasukan militer Daulah Umawiyah di wilayah timur, yang berjasa dalam upaya pembebasan wilayah Sind pada tahun 90 H/711 ...

Read more

Nuzhat al-Mushtaq fi Ikhtiraq al-Afaq

Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad al-Sharif al-Idrisi al-Sibti (493-560 H) merupakan keturunan langsung penguasa Daulah Idrisiyah. Ia lahir di Ceuta, lalu berpindah ke Cordoba, kemudian menjelajahi Andalusia, Afrika Utara, kawasan Eropa Barat dan Asia Kecil. Setelah pengembaraannya ini, Roger II sang penguasa Sisilia mengundangnya untuk menetap di istana. Maka selama lima belas tahun berikutnya, ia tinggal di istana Sisilia dan mengumpulkan materi untuk kitab yang ...

Read more

FOLLOW & SUBSCRIBE

RECENT NEWS